Valikko Sulje

Judoseura Kamizan vuosikokous 17.12.2021– KUTSU

Budoseura Kamizan vuosikokous 17.12.2021

Aika: Perjantaina 17.12.2021 klo 18:00-19.00.

Paikka: Rantasauna, Skinnarilankatu 35, 53850 LPR 

 

Arviointikokous

Kamizan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet sääntöjen 12§:n mukaiseen yhdistyksen arviointikokoukseen, joka pidetään  17.12.2021 klo 18:00-19:00. Kokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet sekä alle 16 -vuotiaiden judokoiden vanhemmat.

Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustaminen valtakirjalla on sallittua.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksen asialistalle. Tällainen asia tulee lähettää 10.12.2021. mennessä osoitteella hallitus@kamiza.fi, jotta se voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa ennen arviointikokousta.

Yhdistyksen arviointikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Hallituksen tiedotusasiat

 

Pikkujoulut

Vuosikokouksen jälkeen, vietetään saunalla yhdistyksen aikuisharrastajien pikkujoulut (k18). Kutsu lähetetään ainoastaan Whatsupp Kamiza ja Kamiza Choroukai ryhmissä. Henkilöt, jotka eivät kuulu em ryhmään tulee lähettää ilmoittautuminen sähköpostiin hallitus@kamiza.fi ke 15.12

 

Lue lisää kokousjärjestelyistä liitteestä

 

Tervetuloa

Puheenjohtaja Jari Ranta                                 Varapuheenjohtaja Kari Hämeenaho

 

Kokousjärjestelyt

Vietämme vuoden 2021 pikkujouluja vielä koronaepidemian keskellä. Yhteinen tavoitteemme on juhlia mahdollisimman turvallisesti, ja siksi tässä teille osallistujille tulevat ohjeet vuosikokous/pikkujouluillan viettoon. Pyrimme noudattamaan sairaanhoitopiirin antamia ohjeita.

ohjeita ja sovellamme niitä pikkujoulujen osalta. Kamiza haluaa noudattaa annettuja kokoontumissuosituksia (max 40 henkilöä voi osallistua tilaisuuteen paikanpäällä)

Vallitsevasta COVID-19 -tilanteesta johtuen Kamizan vuosikokous järjestetään hybridimallilla. Hallituksen päätöksellä kokoukseen on siis mahdollista osallistua etäyhteydellä (Teams), paikan päällä saunalla tai edustajan toimesta (valtakirja).

Etäosalistuminen

Kokoukseen voi osallistua ainoastaan henkilökohtaisella Teams-yhteydellä.

Etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittauminen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 16.12.2021 klo 15:00 mennessä. Ennakkoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään. Etäosallistujan tulee osallistua Teams -kokoukseen koko nimellään sekä mahdollistaa videoyhteys tunnistautumista varten.

Kokoukseen ennakkoilmoittautuneille jäsenille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla torstaina 17.12.2021 klo 17:00 mennessä. Teams-kokouksen kutsulinkin lähettää varapuheenjohtaja Kari Hämeenaho. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Osallistuminen paikanpäällä

Yhteistä kokous/juhlatilaa käytetään ja täytetään väljästi.

Tässä vielä muutama täsmäohje turvalliseen tapaamiseen:

 • osallistujalta edellytetään koronatodistusta
 • osallistuthan tilaisuuteen vain terveenä
 • käytäthän tilasta löytyviä käsidesi-pisteitä
 • paina mieleesi seurueessasi lähellä olevien nimet varotoimena
 • käytä maskia tilanteissa, joissa muodostuu jonoa tai ruuhkaa

Äänestys / vaali

Kokouksessa on mahdollista syntyä tilanteita, joissa äänestetään joko nimenhuutoäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Äänestystapa ratkaistaan kokouksessa. Etäyhteydellä toimiva jäsen lähettää äänensä hallitus@kamiza.fi osoitteeseen. Äänestykseen on käytössä rajoitettu aika. Tämän jälkeen ääntenlaskijat kokoavat äänestystuloksen julkaistavaksi.

Mahdolliset valtakirjat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 4.12.2020 klo 15:00 mennessä

Äänestys etäjärjestelmällä ei mahdollista täysin anonyymiä, suljettua lippuäänestystä, koska ääntenlaskijoiden tulee yhdistää äänet äänioikeutettuihin. Ääntenlaskijat tekevät työnsä vaitiolovelvollisuudella.

joulupukki

Pikkujoulut

Seura kustantaa jäsenmaksun maksaneille iltapalan – ilmoittautumis linkki lähetetään whatsupp ryhmissä (vastaa vain kerran, jos olet useammssa ryhmässä). Jokainen vastaa omista juomistaan. Mukaan tonttulakki, peseytymisvälineet, maski, koronotodistus tulostettuna ja paljon reipasta mieltä!