Valikko Sulje

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 7000 euroa Kamizalle seuratoiminnan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lappeenrannan Kamiza ry:lle seuratoiminnan kehittämistukea 7000 euroa. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Tukea hakeneissa seuroissa tehdään laajaa ja merkittävää työtä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Seurat tarjoavat matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja haluavat ehkäistä nuorten liikunnan lopettamista. Omalla suunnitelmallaan Kamiza täytti valtaosan kriteereistä, jotka olivat perusteena hankehakemuksen jatkokäsittelylle.

Myönnetyn seuratuen suunniteltu käyttö voidaan tiivistää kolmeen pääosa-alueeseen:
1. Päiväkoti-, esikoulu ja alakouluikäisten aktivointi: Lasten liikuntatuokiot
2. Nuorten ja aikuisten pitäminen aktiivisina liikkujina: Kunnossa kaiken ikää -liikuntaryhmä
3. Nuorten ja vammaisurheilijoiden urheilijapolku

Toiminnan vakiinnuttaminen yllä olevien toimien osalta on keskeisessä roolissa jatkosuunnittelussa.
Seuratukeen ja sen käyttöön palataan kevään suunnittelukokouksessa ja varat on myönnettu kaudelle 2019 – 2020.

Lappeenrannan Kamiza kiittää lämpimästi Opetus- ja kulttuuriministeriötä tuesta!

ISO KIITOS seuran puolesta kuuluu asian valmistelijoille varapj Naukkariselle ja valmennuspääll Lempiäiselle!

Puheenjohtaja K Hämeenaho

Lisätietoja:
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/urheiluseuroille-jaettiin-3-7-miljoonaa-euroa-seuratukea
https://www.judoliitto.fi/uutiset/seuratuet-jaettu-kuusi-judoseuraa-sai-tukea/