Valikko Sulje

Budoseura Kamiza ry:n ylimääräinen yleiskokous ti 7.9.2021 klo 18:30

BUDOSEURA KAMIZA RY:N YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Aika: Tiistai 7.9.2020 klo 18:30-19:00. 

Paikka: Urheilutalon kokoushuone + Teams -etäyhteys

Kamizan hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, joka pidetään 7.9.2020 klo 18:30-19:00.

Kokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet. Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

17.06.2021 pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaisesti pidetään ylimääräinen yleiskokous puheenjohtajan valintaa varten.

Muutos kokousjärjestelyihin

Kamizan vuosikokous järjestetään terveysturvallisuuden takaamiseksi hybridimallilla. Hallituksen päätöksellä kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä (Teams), paikan päällä urheilutalolla tai edustajan toimesta (valtakirja). Kokoukseen voi osallistua etänä ainoastaan henkilökohtaisella Teams-yhteydellä.

Etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittauminen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 6.9.2021 klo 17:00 mennessä. Ennakkoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään. Etäosallistujan tulee osallistua Teams -kokoukseen koko nimellään sekä mahdollistaa videoyhteys tunnistautumista varten.

Kokoukseen ennakkoilmoittautuneille jäsenille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla viimeistään tiistaina 7.9.2021 klo 12:00 mennessä osoitteesta hallitus@kamiza.fi. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Äänestys / vaali

Kokouksessa on mahdollista syntyä tilanteita, joissa äänestetään joko nimenhuutoäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Äänestystapa ratkaistaan kokouksessa. Etäyhteydellä toimiva jäsen lähettää äänensä hallitus@kamiza.fi osoitteeseen. Äänestykseen on käytössä rajoitettu aika. Tämän jälkeen ääntenlaskijat kokoavat äänestystuloksen julkaistavaksi. Äänestys etäjärjestelmällä ei mahdollista täysin anonyymiä, suljettua lippuäänestystä, koska ääntenlaskijoiden tulee yhdistää äänet äänioikeutettuihin. Ääntenlaskijat tekevät työnsä vaitiolovelvollisuudella.

Mahdolliset valtakirjat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 6.9.2021 klo 17:00 mennessä.

Tervetuloa,

Petri Naukkarinen Kari Hämeenaho
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Liitteet:

  1. Kokouksen asialista
  2. Hallituksen esitys puheenjohtajaksi

LIITE 1: KOKOUKSEN ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
  6. Hallituksen tiedotusasiat

LIITE 2: HALLITUKSEN ESITYS PUHEENJOHTAJAKSI

Hallitus esittää että puheenjohtajaksi kaudelle 2021 – 2022 valitaan Jari Ranta.