Valikko Sulje

Kutsu: Budoseura Kamiza ry:n sääntömääräinen yleiskokous to 17.6.2021 klo 18:00

BUDOSEURA KAMIZA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS

Aika: Torstaina 17.6.2021 klo 18:00-20:00. 

Paikka: Urheilutalon kokoushuone + Teams -etäyhteys

Kamizan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet sääntöjen 12§:n mukaiseen yhdistyksen suunnittelukokoukseen, joka pidetään 17.6.2021 klo 18:00-20:00.

Kokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet. Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kokouksen materiaali jaetaan kokouksessa. Lisätietoa on mahdollista saada puheenjohtajalta.  

Esitykset seuran sääntöjen 12§:n mukaisesti asioista tulee lähettää sähköpostilla 15.06.2021 klo 17:00 mennessä osoitteeseen hallitus@kamiza.fi.

Muutos kokousjärjestelyihin

Kamiza haluaa noudattaa annettuja kokoontumissuosituksia: Vaikkakin Etelä-Karjala on palannut pandemian perustasolle, Kamizan vuosikokous järjestetään terveysturvallisuuden takaamiseksi hybridimallilla. Hallituksen päätöksellä kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä (Teams), paikan päällä urheilutalolla tai edustajan toimesta (valtakirja). Kokoukseen voi osallistua etänä ainoastaan henkilökohtaisella Teams-yhteydellä.

Etäosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ennakkoilmoittauminen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 15.6.2021 klo 17:00 mennessä. Ennakkoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään. Etäosallistujan tulee osallistua Teams -kokoukseen koko nimellään sekä mahdollistaa videoyhteys tunnistautumista varten.

Kokoukseen ennakkoilmoittautuneille jäsenille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla viimeistään torstaina 17.6.2021 klo 12:00 mennessä osoitteesta hallitus@kamiza.fi. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Äänestys / vaali

Kokouksessa on mahdollista syntyä tilanteita, joissa äänestetään joko nimenhuutoäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Äänestystapa ratkaistaan kokouksessa. Etäyhteydellä toimiva jäsen lähettää äänensä hallitus@kamiza.fi osoitteeseen. Äänestykseen on käytössä rajoitettu aika. Tämän jälkeen ääntenlaskijat kokoavat äänestystuloksen julkaistavaksi. Äänestys etäjärjestelmällä ei mahdollista täysin anonyymiä, suljettua lippuäänestystä, koska ääntenlaskijoiden tulee yhdistää äänet äänioikeutettuihin. Ääntenlaskijat tekevät työnsä vaitiolovelvollisuudella.

Mahdolliset valtakirjat tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallitus@kamiza.fi viimeistään 15.6.2021 klo 17:00 mennessä.

Tervetuloa,

Petri Naukkarinen Kari Hämeenaho
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Liitteet:

 1. Kokouksen asialista

LIITE 1: KOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksun suuruus
 7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus 8§:n mukaan
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan tilikauden tilejä ja toimintaa
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Hallituksen tiedotusasiat
  • Kamizan sääntöjen päivittäminen vastaamaan judoliiton sääntömuutoksia
  • Syksy harjoitusajat ja tapahtumat
  • COVID-19 vaikutukset kesän ja syksyn harjoitteluun
  • Muut tiedotettavat asiat