Valikko Sulje

Seuran säännöt ja ohjeet

Yhdistyksen säännöt löydät linkkisivultamme

Yleisiä periaatteita

 • Seuran peruskurssiryhmät muodostetaan iän ja edistymisen mukaan
 • (4-vuotiaista) aikuisten peruskurssiin, ilman yläikärajaa.
 • Pidemmälle kehittyneet ryhmät muodostetaan myös ikäkausiluokittain aina 8-vuotiaista aikuisiin. 
 • Harjoituskerrat vaihtelevat kunkin judokan kehityksestä riippuen yhdestä kerrasta viikossa jopa päivittäiseen harjoitusmahdollisuuteen asti. 
 • Kaikilla harrastajilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua oman tasonsa mukaisiin harjoituksiin ja kilpailuihin. 
 • Jäsenet maksavat jäsenmaksun lisäksi kausimaksun. Lisäksi tavoitteellisesti kilpailevilta urheiljoilta voidaan periä erillistä valmennusmaksua. 
 • Jäsenasioista tiedotetaan seuran kotisivulla, sähköpostilla, Seuran facebook- sivulla sekä harjoittelusalin seinillä. 
 • Seuran päihdepolitiikka noudattaa Nuori Suomi -sinettiseurojen toimintaperiaatteita. Ne kattavat Seuran kaikki tilaisuudet sekä kilpailu että leirimatkat. 
 • Seuran aktiiviharrastajat ja vanhemmat osallistuvat talkoisiin mahdollisuuksiensa mukaan.
 • Toimihenkilöiden rekrytointi tapahtuu aktiivisten harrastajien sekä harrastavien lasten vanhempien joukosta. Rekrytoinnista vastaa seuran puheenjohtaja, ja Seuran hallitus nimittää henkilön kuhunkin toimihenkilötehtävään.
 • Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet maksavat omasta tai yhdestä lapsesta toimitsijan jäsenmaksun. Tämä on kompensaatio seuratoimintaan annetusta henkilökohtaisesta panoksesta ja ajankäytöstä.
 • Aktiiviset toimijat huomioidaan vuosittain vuosijuhlan ja vetäjäpalavereiden yhteydessä. Myös vuoden aikana toteutettava koulutus palkitsee aktiivisia ohjaajia. 
 • Seuran ohjaajille ja valmentajille järjestetään useita yhteisiä teemaharjoituksia vuosittain. 
 • Toimimme yhteistyökumppaneiden kanssa heidän kanssaan sovitulla tavalla. 
 • Toimintamme on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Pohjan työlle antavat Seuran strategia ja vuosittain toteutettavat kehitystoimenpiteet, jotka perustuvat havaittuihin kehityskohteisiin.

Matkustusohjeet

Yleistä 

Matkan sujumisen, turvallisuuden sekä kanssamatkustajien kilpailu-, leiri- ja keskittymisrauhan takia on kaikilla Seuran järjestämillä matkoilla kiinnitettävä erityistä huomiota käyttäytymiseen matkan aikana. Asiaton kielenkäyttö, turvallisuuteen liittyvät käyttäytymisohjeet ja toisten matkustajien huomioon ottaminen ovat asioita, joita tullaan erityisesti tarkkailemaan ja rikkeisiin puuttumaan. Mikäli jokin ohje tai käytäntö on jäänyt epäselväksi, on matkalle osallistuvan tahon velvollisuutena selvittää itselleen epäselvät asiat etukäteen. 

Ohjeita aikuisille 

Seuran matkustusohjeet koskevat kaikkia matkalla mukana olevia aikuisia; lasten ja nuorten vanhempia, Seuran ohjaajia ja opettajia, matkanjohtajia jne. 

Aikuisilta edellytetään asiallista käytöstä mm. päihteiden osalta. 

Kielenkäyttöön tulee aikuisten myös kiinnittää huomiota; kiroileminen, alapää-vitsit ym. eivät kuulu nuorten matkoihin. Kaikkien kilpailijoiden tasapuolinen kannustaminen osoittaa hyvää urheiluhenkeä. Katsojien ja lasten vanhempien hillitty käytös luo viihtyvyyttä kilpailuun ja toimii myös positiivisena mallina kaikille nuorille. Vetäjien tehtävänä on puuttua leiri- ja kilpailumatkoilla huonoon käytökseen, on se sitten aikuisten tai lasten käytöstä. Myös lasten ja nuorten vanhempien odotetaan puuttuvan asiaan, mikäli he näkevät huonoa käytöstä. 

Mikäli lapsenne on lähdössä yksin Seuran matkalle, kerratkaa tarvittaessa läpi Seuran matkustusohjeet ja keskustelkaa asioista ennen matkaa. 

Ohjeita nuorille 

Vetäjien ja aikuisten ohjeita tulee noudattaa kaikissa tapauksissa. Mikäli aikuisilta tulee ristiriitaisia ohjeita, on matkanjohtajan tehtävä päättää lopullisesti säännöistä ja ohjeista. Riippumatta matkalla olevista perheen tai muiden seurojen ym. omista säännöistä on nuorten päihteiden nauttiminen, tupakointi sekä nuuskan käyttö ehdottomasti kielletty. 

Kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota; jokainen edustaa matkalla omaa Seuraa ja ulkomaan matkoilla lisäksi kaikki edustamme Suomea. Kiroilu, haistattelut ja muu epäasiallinen käytös ei ole hyväksyttävää ja tarvittaessa siitä seuraa rangaistus. 

Rangaistusmenettely 

Seuran säännöissä todetaan ”Jos jäsen on aikaansaanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut muutoin vastoin yhdistyksen sääntöjä, hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen, varoituksen tai erottaa määräajaksi tai kokonaan yhdistyksestä”. Lisäksi kilpailu- ja leirimatkoilla räikeimpiä sääntöjen rikkojia voi odottaa pahimmassa tapauksessa kotiinlähtö kesken matkan. Tästä päättää viime kädessä matkanjohtaja keskusteltuaan ensin kaikkien osapuolten kanssa. 

Seuran tuki- ja kannustejärjestelmä

Taloudellisen tuen kohdentaminen seuran toiminnassa on avointa ja läpinäkyvää. Tukien tarkoituksena on kannustaa ja tukea judollista kehittymistä (esim kilpailijaa, tuomaria, ohjaajaa jne). Lähtökohtaisesti tuen hakeminen perustuu hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Seuran toimihenkilöt vastaavat omalta osaltaan talouden suunnittelusta esim

 • Tiedotuspäällikkö – tiedottamisen kulut, mainoslehtiset jne
 • Koulutuspäällikkö – ohjaajakoulutus, välineet, leirit
 • Valmennuspäälikkö – kilpailutoiminnan ja leirien kulut (yt kilpailupäällikkö)
 • Jne

Yllättävien ja toimintakauden aikana tulevien tukitarpeiden osalta menetellään seuraavasti:

 1. Tuen pyytäjä tekee anomuksen (kirjallinen/sähköposti, jossa on selvitys kustannuksista).
 2. Anomus osoitetaan kilpailu-, valmennus- tai koulutuspäällikölle, joka antaa sille kannanoton (puolto, tarkennus tai hylkäys).toimihenkilot@kamiza.fi
 3. Lähetä anomus osoitteeseen hallitus@kamiza.fi tai pyydä puoltajaa lähettämään se
 4. Anomus käsitellään hallituksessa, jonka jälkeen talouspäällikkö hoitaa maksuliikenteen ja tarkastaa tositteet.
 5. Tuen pyytäjä on velvollinen toimittamaan kuitit talouspäällikölle, joka tarkastaa ne. Lisäksi häntä voidaan velvoittaa esim tekemään juttu seuran www.sivuille, ottamaan valokuvia, esiintymään seuran edustusasussa jne

Muuta:

 • Urheilija/ohjaaja/valmentaja on Kamizan jäsen, ja hän on maksanut jäsenmaksunsa ja omistaa voimassaolevan lisenssin 
 • Ensisijaisesti tuetaan harjoitusohjelman mukaisia leirejä ja kilpailuja
 • Kansainvälisiin arvokilpailuihin tai leireille osallistutaan Judoliiton joukkueessa tai omatoimisesti. Urheilijalla on urheilijasopimus Suomen Judoliiton kanssa. Seura kannustaa omatoimiseen osallistumiseen erityisesti Baltian ja pohjoismaissa järjestettävissä kisoissa.
 • Samat säännöt koskevat kaikilta osin myös sovelletun judon ryhmiä. 
 • SM-kilpailuilla tarkoitetaan liiton virallisia SM- kilpailuja: 
  • aikuisten SM-kilpailut 
  • nuorten A-ja B- SM-kilpailut 
  • katan SM-kilpailut 
  • joukkue SM 
 • Edustusleireille osallistuvat voivat kuulua Judoliiton edustusvalmennusryhmään tai sinne voi hakea https://www.judoliitto.fi/olympiajoukkue/alle18/
 • Seura pitää oikeuden harkita korvaako se kustannukset kokonaan, osittain tai ei ollenkaan
 • Matkat = kustannusten korvauksissa noudatetaan joko edullisinta matkustamistapaa tai omalla autolla SLU:n luottamushenkilöiden matkustussääntöä. 
 • Käyttäytymissäännöissä on noudatettava Seuran matkustusohjeita ja Judoliiton matkoissa Judoliiton matkustussääntöjä. 
 • Lääkäri, – hieronta, -fysikaaliset -ja vastaavat palvelut eivät kuulu korvattaviin. 

Matkalaskulomakkeen löydät linkkisivultamme. Tukianomus: Tee vapaamuotoinen anomus ja lähetä se ylläolevan ohjeistuksen mukaisesti

Kiittäminen Seurassa

Seuran vetäjät huomioidaan vuosittain esimerkiksi vuoden teemaan sopivalla huomionosoituksella. Judoliiton ansiomerkkejä anotaan ja myönnetään säännösten mukaisin perustein. Jokaisesta nuorten ryhmästä palkitaan 2-3 nuorta judokaa diplomein joulujuhlatapahtuman yhteydessä. Sanallinen kiittäminen on yleisesti suositeltavaa, eikä se maksa mitään. 

Toimintatapoja häirintätapauksissa

Tässä on lyhyesti kerrottu Kamizan toimintatapoja ja ennaltaehkäisyä liittyen sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään. Osa ohjeistuksista on poimittu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n oppaasta ”Lupa välittää -lupa puuttua”, joka löytyy mm. VALO:n nettisivuilta sport.fi tai tilaamalla VALO:sta. Oppaasta löytyy myös aiheeseen liittyvää lisäohjeistusta ja toimintatapoja. 

Mikäli judoka kokee kohdanneensa tai nähneensä häirintää tulee hänen rohkeasti ottaa yhteyttä seuran nuorisovastaavaan.

Huomioi tämä

Urheilu ja liikunta ovat hyvin fyysistä toimintaa, sillä suoritusten oppiminen ja parantaminen, varsinkin judossa, edellyttää jokaisessa harjoituksessa toisten koskettamista ja lähellä oloa. Valmentajan on opastettava käsin koskettaen mm. oikean suorituksen löytymistä. Näissä tilanteissa ulkopuolisesta tilanteet voivat joskus näyttää hyvinkin intiimeiltä; peleissä ja leikeissä istutaan parin tai valmentajan sylissä, harjoituksissa maataan parin päällä, käsi kulkee jalkojen välistä, valmentaja opastaa nostamalla oppilasta reiden sisäpuolelta, loppulämmittelyssä paria hierotaan pakaroista jne. Judokoille nämä ovat täysin luonnollisia tilanteita ilman seksuaalisia viritteitä. Judon vasta-alkajaa nämä voivat alussa joskus hieman hämmentää, mutta jo muutaman viikon harjoittelun jälkeen tilanteet tuntuvat yleensä aivan luonnollisilta: judoa ei opi muuten kuin olemalla läheisessä kosketuksessa muiden kanssa, koska judo on kontaktilaji. 

Kaikkeen liikuntaan ja urheiluun kuuluu oleellisena osana koskettelu, taputtelu, halailu jne. Usein harjoituksissa, mutta varsinkin kilpailuissa on mukana paljon tunteita, joita täytyy uskaltaa kohdata ja näyttää. Tunteiden kohtaaminen on kasvamista, jota tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset. Koskettaminen ja kannustuksen osoittaminen eivät saa olla kiellettyä urheilun piirissä. 

Häirintä

Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän yksiselitteinen määrittäminen on mahdotonta. Lähtökohtana on kuitenkin se miltä häirinnän kohteesta tuntuu. Alla muutamia häirinnän ilmenemismuotoja: 

 • nimittely (myös ”huorittelu” ja ”homottelu” yms.) 
 • vartaloon liittyvät huomautukset tai kysymykset 
 • seksuaalinen koskettelu (suutelu, nipistely, puristelu jne.) 
 • seksuaalissävytteiset kirjeet, puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit 
 • seksuaalisten kuvien ja muiden materiaalien näyttäminen ja lähettäminen 
 • halventavat ja seksistiset vitsit 
 • seksuaalissävytteiset ehdotukset 
 • seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen 

Häirinnän kohteena voivat olla sekä tytöt että pojat, naiset että miehet. 

Sen sijaan asiallinen ja avoin sukupuolikasvatus ja tiedon jakaminen kuuluvat hyvään valmennukseen ja liikuntakasvatukseen. 

Kamppailija Ei KIUSAA on kamppailulajien yhteinen kampanja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi.

Pelisäännöt Seuramme eri ryhmissä

 1. Tämä toimintatapa-lomake sekä SLU:n Lupa välittää – lupa puuttua -opas jaetaan kaikille uusille vetäjille kauden alussa. 
 2. Vuosittain järjestettävissä Lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien ”Pelisääntö-keskusteluissa” jaetaan sama materiaali ja aiheesta keskustellaan. 
 3. Seuran harjoituksissa on aina ”avoimet ovet”; harjoituksia saavat seurata vanhemmat, sisarukset ja muut harjoituksista kiinnostuneet. 
 4. Leiri- ja kilpailutapahtumiin, missä yövytään, lähtee Seurasta mukaan vähintään kaksi aikuista valvojiksi. 
 5. Myös lasten ja nuorten vanhemmat ovat enemmän kuin tervetulleita leiri- ja kilpailumatkoille mukaan. 
 6. Vetäjien tehtävänä on puuttua harjoituksissa, pukuhuoneissa sekä leiri- ja kilpailumatkoilla huonoon käytökseen tai ahdisteluun, on se sitten aikuisten tai lasten käytöstä. Myös lasten ja nuorten vanhempien odotetaan puuttuvan asiaan, mikäli he näkevät huonoa käytöstä. 
 7. Väärinkäsitysten ja – ymmärrysten ehkäisemiseksi asioista saa ja pitää puhua Seuran vetäjien ja muiden Seuran ihmisten kanssa, mikäli herää kysymyksiä. 

Nämä toimintaohjeet koskevat kaikkia Seuran toiminnassa mukana olevia; vetäjiä, joukkueenjohtajia, tuomareita, toimitsijoita, lasten vanhempia jne. 

Seuran vetäjät ja lasten vanhemmat sekä vetäjät ja ryhmien lapset sopivat vuosittain yhteisistä pelisäännöistä. Niistä sovitaan ja ne kirjataan säännöiksi, jotka ovat keskustelujen jälkeen nähtävillä salin seinällä sekä netissä (www.nuorisuomi.fi). Lähtökohtana toiminnalle on se, että olemme aidosti kiinnostuneita lastemme tekemisistä ja huomioimme jokaisen yksilönä. Positiivinen kannustaminen, reilu peli ja terveet elämäntavat kuuluvat asiaan. Liikunnan tulee olla iloista ja tarjota lapsille turvallisia tapoja kehittää osaamistaan ja kokeilla uusia asioita. Näihin kuuluvat myös judokilpailut. Kannustamme nuoria kokeilemaan kilpailuja muutaman kerran, sillä miellämme kilpailut osana judoa ilman sen kummempia menestymispaineita. Myös jännittäminen sekä väistämättömät tappion hetket on hyvä oppia kestämään! 

Esimerkkejä ryhmien vetäjien ja vanhempien pelisäännöistä: 

 1. Olemme kiinnostuneita lapsen tekemisistä aidosti. 
 2. Huomioimme jokaisen yksilönä hänen omista lähtökohdistaan. 
 3. Kannustamme jokaista lasta positiivisessa hengessä. 
 4. Olemme reiluja, oikeudenmukaisia ja avoimia. 
 5. Seuran tapahtumissa ei tupakoida eikä käytetä nuuskaa, alkoholia tai huumaavia aineita eikä myöskään urheilussa kiellettyjä aineita (doping). Pyrimme omalla esimerkillämme ja asenteellamme kannustamaan Seuran jäseniä olemaan käyttämättä tällaisia aineita muuallakaan. 
 6. Annamme ohjaajien tehdä omaa työtänsä rauhassa ja tuemme heidän toimintaansa. 
 7. Tärkein tavoitteemme on tarjota lapsille liikunnan iloa ja opastaa heitä terveisiin elämäntapohin.

Esimerkkejä vetäjien ja lasten pelisäännöistä: 

 1. Vetäjiä totellaan 
 2. Judoillaan vain tatamilla, ei esim. koulun pihalla 
 3. Ei häiritä toisten harjoittelua 
 4. Jos ei osaa käyttäytyä, niin joutuu jäähylle 
 5. Pidetään judogi puhtaana 
 6. Harjoitellaan kaikkien kanssa 
 7. Saa pitää hauskaa 
 8. Harjoitukset sisältävät riittävästi myös leikkejä