Valikko Sulje

Judoseura Kamizan vuosikokous 28.8 klo18:00-20:00

Aika: Perjantaina 28.8.2020  klo 18:00-20:00. 

Paikka: Urheilutalolla

Kamizan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet sääntöjen 12§:n mukaiseen yhdistyksen suunnittelukokouksen, joka pidetään Urheilutalolla 28.8.2020 klo 18:00-20:00. Kokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet sekä alle 16 vuotiaiden judokoiden vanhemmat. 

Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksen asialistalle. Tällainen asia tulee lähettää Esitykset seuran sääntöjen 12§:n mukaisesti asioista tulee lähettää sähköpostilla 12.8.2020 mennessä osoitteeseen hallitus@kamiza.fi, jotta se voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa ennen suunnittelukokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 2. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten kannattajajäsenmaksun suuruus
 3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus 8§:n mukaan
 4. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan tilikauden tilejä ja toimintaa
 5. Käsitellään muut asiat
 6. Hallituksen tiedotusasiat 
  • Syksy harjoitusajat ja tapahtumat
  • Sponsori- ja yhteistyöasiat
  • tulevat tapahtumat
  • Kunnossa kaiken ikää-hankkeen tilanne.

Tervetuloa,

Puheenjohtaja Kari Hämeenaho    Varapuheenjohtaja Petri Naukkarinen