Valikko Sulje

Judoseura Kamizan vuosikokous – KUTSU 

Aika: Perjantaina 14.12.2018 klo 18:00-19:00. 

Paikka: Family Center

Kamizan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet sääntöjen 12§:n mukaiseen yhdistyksen suunnittelukokouksessa, joka pidetään Family Centerissä 14.12.2018 klo 18:00-19:00. Kokoukseen kutsutaan kaikki seuran jäsenet sekä alle 16 vuotiaiden judokoiden vanhemmat. 

Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tällainen asia tulee lähettää 30.11. mennessä osoitteella hallitus@kamiza.fi, jotta se voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa ennen arviointikokousta.

Yhdistyksen arviointikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Valitaan toiminnantarkastajat kaudelle 2018-2019
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 9. Hallituksen tiedotusasiat
 • Willimies-judoleiri
 • Urheilutalon remontin tilanne ja tulevat harjoitustilat
 • Kehittämishankkeet ja tukianomukset

Tervetuloa,

Puheenjohtaja Kari Hämeenaho    Varapuheenjohtaja Petri Naukkarinen