Valikko Sulje

Ylimääräinen kokous 28.1.2024

Budoseura Kamizan ylimääräinen kokous 28.1.2024 – KUTSU

Aika : 28.1.2024 klo 19:30 verkkokous TEAMS,
Ylimääräisen kokouksen kutsussa pyydetään ilmoittautumista ja ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki. Pyyntö lähetetään sähköpostiin : hallitus@kamiza.fi 26.1.2024 klo 18.00 mennessä

Kamizan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen.
Sääntöjen 4§:n mukaan Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Työjärjestys
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
8. Tiedotusasiat
– Puheenjohtajan valinnan helpottaminen pooli järjestelmän avulla, esitys.

Äänestys / vaali
Kokouksessa on mahdollista syntyä tilanteita, joissa äänestetään joko nimenhuutoäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Äänestystapa ratkaistaan kokouksessa. Etäyhteydellä toimiva jäsen lähettää äänensä hallitus@kamiza.fi osoitteeseen. Äänestykseen on käytössä rajoitettu aika. Tämän jälkeen ääntenlaskijat kokoavat äänestystuloksen julkaistavaksi.

Tervetuloa
Hallitus