Valikko Sulje

Juniorit palaavat dojolle – muu Kamizan harjoitustoiminta jatkuu etänä tammikuussa / Juniors return to dojo – Other Kamiza training activities continue remotely in January

Hei Kamizan judokat, karatekat ja kunnossa kaiken ikää harrastajat,

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilanneku​varyhmä on todennut 28.12.2020 koronavirusepidemian olevan Etelä-Karjalassa edelleen  kiihtymisvaiheessa. Tästä johtuen Etelä-Karjalassa joulukuussa voimassa olleet ohjeistukset jatkuvat tammikuun 2021 loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki joukkuelajien ja kamppailulajien harrastustoiminta yli 20-vuotiaille on edelleen keskeytetty. Lappeenrannan liikuntatoimen ohjeistuksen mukaisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi jatkaa kaupungin liikuntatiloissa 20 henkilön määrärajaus huomioiden.

Järjestelemme ryhmien kokoonpanoja uudelleen siten, että Juniorien peruskurssi sekä Juniorien jatkokurssi palaavat tatamille tiistaista 12.1.2021 alkaen. Uudelleenjärjestelyllä ryhmäkokoja tasataan siten, että tatamilla ei ole liikaa urheilijoita samanaikaisesti. On siis mahdollista, että nyt jatkokurssilla harjoitteleva osallistuu tilapäisesti peruskurssin treeneihin ja päin vastoin. Ryhmien vastuuvetäjät tiedottavat muutoksista erikseen ennen harjoitusten uudelleen käynnistymistä.

Kaikki muu Kamizan harjoitustoiminta omalla salilla (lapsi-aikuinen, aikuisten judo ja karate, erityisjudo, BJJ ja Kunnossa Kaiken Ikää) on etätreeneissä tammikuun 2021 loppuun asti. Tämä koskee myös omaehtoista harjoittelua Kamizan salivuoroilla.

Vaikka emme pysty harjoittelemaan dojolla, harjoituksia voi kuitenkin tehdä muilla tavoin. Jatketaan aktiivista ulkoharjoittelua sekä etä- ja kotitreeniä. Toimitaan yhdessä koronapandemian kukistamiseksi!

//

The regional COVID-19 situation assessment workgroup of South Karelia stated on December 28th 2020 that the coronavirus epidemic continues at the acceleration level in South Karelia. For this reason stricter recommendations will remain effective also in January 2021. In practice this means that all contact sports for people over 20 years of age are still suspended. As per the instructions from Lappeenranta city officials, training for children and people under 20 years of age is possible keeping the number of participants less than 20.

Kamiza will reorganize the training groups so that Juniors (basic course and advanced course) will reactivate the training starting Tuesday January 12th 2021. Reorganization means that the sizes of the groups will be balanced so that both can be kept within the required boundaries. Thus, a junior may be temporarily assigned to train with another group. The head coaches of the groups will communicate the potential changes separately before the planned re-start.

All other training activities at dojo (child-adult, adult’s judo and karate, special judo, BJJ, Kunnossa Kaiken Ikää) continues to train remotely until the end of January 2021. This applies also to non-instructed training at dojo on Kamiza’s scheduled slots.

Even if training at dojo is not possible, there still are alternative ways to train. Let’s continue active exercises outside, home and remotely. Let’s work together to defeat the pandemic!