Valikko Sulje

Hallituksen päätös ja täsmennys seuran pelisääntöihin

Seuran säännöt ja politiikat löydät www-sivuilta http://www.kamiza.fi/seura/seuran-saannot-ja-ohjeet/

Hallitus on päättänyt 22.3.2019 selkeyttää pelisääntöjä ja päättänyt seuraavaa:

Toiminnan selkeyttämiseksi todetaan, että

  • Jokainen urheilija saa kilpailla niin paljon kuin haluaa tai harrastaa muita lajeja. Nämä pyritään ottamaan huomioon lapsen/nuoren valmennuksessa ja harjoitusohjelmissa.
  • Seuralla voi olla erillinen kilparyhmä tai erikseen tuettavia urheilijoita. Näihin ryhmiin luettavien judokoiden tulee noudattaa harjoitus- ja kilpailuohjelmaa sekä pelisääntöjä.
  • Ryhmissä on omat säännöt sekä harjoitussuunnitelmat, joita tulee noudattaa.
  • Edellä mainituista pelisäännöistä poikkeaminen voi johtaa ryhmävaihdokseen tai esim erillisvalmennuksen piiristä poistamiseen – tämän tarkoituksena on taata muille valmennettaville mahdollisuus täysipainoiseen harjoitteluun.
  • Valmennuspäällikkö – vastuuvalmentaja – muu vetäjä – apuvetäjä: toimenkuvat ovat selkeät. Valmennuksen suunnittelu ja johtovastuut on kuvattu tehtävänkuvauksissa. Mikäli yksittäinen vanhempi haluaa keskustella valmennuksen sisällöstä, tulee hänen huomioida siinä Kamizan tehtävänkuvaukset. Vanhemmat voivat esittää mielipiteitä, jotka huomioidaan tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan. Viime kädessä päätösvalta on seuralla.
  • Vastaavasti muiden vetäjien ja vastuuvetäjien sekä valmentajien tulee huomioida ja noudattaa valmennuspäällikön linjauksia (eli esim henkilökohtaisen valmentajan tulee huomioida varsinainen valmennussuunnitelma tai, mikäli siihen halutaan muutoksia, keskustella siitä valmennuspäällikön kanssa)
  • Edellä mainitut asiat otetaan esille kaikkien vanhempien kanssa vanhempainillassa.

Seuran puheenjohtaja Kari Hämeenaho