Valikko Sulje

Kamizan suunnittelukokouksen 28.8.2020 tekemät päätökset

Hei Kamizan jäsenet sekä tukijoukot!

Kamizan sääntöjen 12§ mukainen suunnittelukokous pidettiin 28.8.2020. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Lempiäinen ja sihteerinä Petri Naukkarinen. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Tomi Pukki sekä Tomi Purhonen. Kokous teki seuraavat kautta 2020 – 2021 koskevat päätökset:

Hyväksyttiin Kamizan toimintasuunnitelma kaudelle 2020 – 2021 muutoksin

 • Toimintasuunnitelmaan tehtiin muotoilutarkennuksia
 • Koko toimintasuunnitelma kattaa sekä judon että karaten
 • Päivitettiin kurssitoimintaan liittyvät henkilömuutokset ryhmävastuissa ja -vetäjissä
 • Yleiskokous päätti, että Kunnossa Kaiken Ikää -hankkeelle haetaan tarvittaessa lisäaikaa COVID-19 tilanteesta johtuen
 • Tarkennettiin seuran tukemien kustannusten korvaamista: ”Tuen saajilta edellytetään aktiivista seuran näkyvyyden edistämistä. Jokaisesta tuetusta tapahtumasta tulee tuen saajan toimittaa raportti, kotisivulle tehtävä artikkeli, sosiaalisen median julkaisu, lehtijuttu tai muu erikseen sovittu julkaisu.”

Hyväksyttiin Kamizan tulo- ja menoarvio kaudelle 2020 – 2021 muutoksin

 • Yleiskokous päätti korvamerkitä varoja suoraan aikuisille judon ja karaten harrastajille
 • Todettiin judoliiton maksujen korotuksesta tuleva talousarvion muutos

Hyväksyttiin jäsen ja liittymismaksut hallituksen esityksen mukaisesti

Henkilövalinnat

 • Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Naukkarinen
 • Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt toimikaudesta 2020-2021 alkaen: Jukka Hallikas, Tomi Pukki, Timo Haikulainen ja Kari Hämeenaho. Uusien hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta
 • Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat kaudella 2020-2021 Sirkka Rennola, Katja Haikulainen, Martti Ihalainen sekä Jari Ranta. Vanhoilla jäsenillä toimikautta on jäljellä yksi vuosi.
 • Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Sami Kontio ja Ville Pesonen

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen tiedotusasiat alkavasta kaudesta: harjoitusajat ja -tapahtumat sekä sponsori- ja yhteistyöasiat.